Integracja klas pierwszych


Nowy rok szkolny to początek nowej przygody szkolnej dla uczniów dwóch klas pierwszych w Iwaszkiewiczu.

Pierwszoklasiści spędzili już z nami dwa tygodnie. W czwartek i piątek zajęcia były bardzo nietypowe. Odbyła się mianowicie w tym czasie wycieczka integracyjna klas pierwszych. Dwa dni uczniowie mieli wypełnione bogatym programem przygotowanym przez nauczycieli oraz młodzież z klasy drugiej tj. samorząd uczniowski i grupę mundurową.

Wycieczka rozpoczęła się w czwartek od przemarszu młodzieży z LO na miejsce integracji, czyli do ośrodka wypoczynkowego w Rochnie. Na miejscu pobytu po zakwaterowaniu pierwszoklasiści uczestniczyli w szeregu integracyjnych zabaw sportowych i sprawnościowych. Po obiedzie odbyły się przygotowane przez SU „otrzęsiny” klas pierwszych. W wesołej atmosferze „pierwszacy” zostali pasowani na pełnoprawnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza. Dzień zakończył się wspólnym ogniskiem i dyskoteką na świeżym powietrzu. Piątek wszyscy uczniowie rozpoczęli poranną zaprawą sportową poprowadzoną przez Panią  Małgorzatę Wójcik. Nieco później grupy mundurowe

z klas II i I A rozpoczęły ćwiczenia z musztry. Zajęcia te prowadził Pan kapitan Damian Nockowski. Pozostałych uczniów pochłonęły zajęcia taneczne –zumba, belgijka, polonez

i wiele innych-przygotowane przez drugoklasistkę Martynę.

Przed obiadem wszyscy uczniowie po raz kolejny uczestniczyli w grach i zabawach zaproponowanych przez samorząd uczniowski . W trakcie dwudniowego pobytu uczniowie klas pierwszych mieli wiele okazji żeby porozmawiać i lepiej się poznać oraz od starszych kolegów dowiedzieć się jak to jest w Iwaszkiewiczu.

Nad wszystkimi wydarzeniami na wycieczce czuwali opiekunowie Pani Maria Pisarska,

  1. Gracjana Jagiełło, P. Iwona Świniarska, P. Małgorzata Wójcik, P. Damian Nockowski.