RADA PEDAGOGICZNA I PRACOWNICY


RADA PEDAGOGICZNA


DYREKTOR mgr inż. Maria Pisarska


mgr Emilia Andrzejewska –  matematyka

mgr Elżbieta Borowska –  historia, wiedza o społeczeństwie, etyka

mgr Paulina Czyż-Lenart  –  psycholog szkolny, zajęcia  korekcyjno-kompensacyjne, innowacja „Psychologia”

mgr Gracjana Jagiełło –  język angielski

mgr Ilona Taycur – język angielski

mgr Agnieszka Rosiak – pedagog specjalny

mgr Ewelina Augustowska – Katprzyk –  fizyka

mgr Tadeusz Kordula – religia

mgr Małgorzata Lewandowska –  język polski, logopedia

mgr Katarzyna Lisik –  biologia

kpt. rez. Damian Nockowski –  edukacja dla bezpieczeństwa, ratownictwo medyczne, innowacja „Edukacja wojskowa”

mgr Maria Pisarska –  chemia, wychowanie fizyczne

mgr Monika Kulik  –  język niemiecki

mgr Lucyna Staszewska –  język rosyjski

mgr Iwona Świerczyńska – pedagog szkolny

mgr Iwona Świniarska –  biblioteka szkolna, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości

mgr Krzysztof Woźniak –  geografia

mgr Małgorzata Wójcik –  wychowanie fizyczne

mgr Waldemar Wyka –  matematyka, informatyka, doradztwo zawodowe

dr Paweł Zybała –  język polski

mgr Teresa Zybała – język polski

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI:

mgr Elżbieta Dębska – główny księgowy

mgr Sylwia Proga – sekretarz