MP


W dniach 19.07 od godz. 12.00 do 22.07 do godz.12.00   rodzic/opiekun prawny kandydata musi potwierdzić jego wolę podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Prosimy również o dostarczenie karty zdrowia i dwóch zdjęć. W chwili złożenia oryginałów należy również zadeklarować wybór drugiego języka […]

Informacja dla zakwalifikowanych kandydatówObchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w naszym Liceum. W tym roku Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodziliśmy w cieniu tragicznych wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Na długiej przerwie odbył się apel, podczas którego przypomnieliśmy genezę powstania Święta oraz uczciliśmy minutą ciszy pamięć „Żołnierzy Niezłomnych”. Po południu delegacja uczniów z […]

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy WyklętychW ramach przeprowadzonej lekcji nt. biotechnologii tradycyjnej uczniowie klasy 3 otrzymali zadanie, w ramach którego mieli zastanowić się nad sposobem zastąpienia plastiku. Materiał ten jest największym problem ekologicznym dzisiejszych czasów. Uczennice Klaudia Grzelak, Julia Grzelak oraz Paulina Chruślińska przygotowały plakaty przedstawiające różne środki zatępcze, które mogą być alternatywą dla plastiku […]

Bądź EKO

W związku z tym, że były pracownik naszej placówki znalazł się w dramatycznej sytuacji życiowej, zorganizowana została zbiórka pieniędzy na remont mieszkania Pana Grzesia. Starszy Pan po wielu nieszczęśliwych przejściach został na świecie sam i żyje w bardzo trudnych warunkach. Więcej informacji na temat jego historii i zbiórki znajdziecie w […]

Zbiórka dla Pana Grzegorza