SZKOŁA


lo_01mm

 

Liceum im. J. Iwaszkiewicza  jest kameralnym miejscem. Takie warunki szkoły sprzyjają integracji  całej społeczności szkolnej.  Czas spędzony w Iwaszkiewiczu to okazja do nawiązania przyjaźni, miłości, rozwijania pasji i zdobywania wiedzy.

Od lat cieszymy się dobrymi wynikami maturalnymi. W ciągu długiej historii szkoły wielu absolwentów zdobyło bardzo dobre wykształcenie, które stało się furtką do sukcesu. Są wśród absolwentów  m. in.  księża, lekarze, farmaceuci, prawnicy, naukowcy, nauczyciele, ekonomiści, samorządowcy i politycy. Kolejni uczniowie stanowią nieraz trzecie a nawet czwarte pokolenie
w rodzinie, które średnie wykształcenie zdobyło w naszym Liceum.

Szczególną naszą pasją są języki obce. Ostatnio braliśmy udział w  projekcie „Europa się śmieje”, który trwał  od września 2013  do czerwca 2015 roku. Szkoła prowadziła wymianę z placówkami z Estonii, Bułgarii, Turcji  i Hiszpanii. Systematycznie odwiedzali naszą placówkę wolontariusze z AISEC, którzy zapoznawali młodzież z tradycjami różnych państw  i  rozwijali zainteresowania językiem angielskim. Młodzież ucząca się języka francuskiego uczestniczyła  w projekcie „Łódzkie bardziej francuskie”, realizowanym pod patronatem Ambasady Francji (XI 2012-VIII 2015) oraz Stowarzyszenia „Łódzkie bardziej francuskie”(od 1 IX 2015). W ramach wymiany sześcioro uczniów wyjechało do Francji (lipiec 2014). Młodzież ucząca się języka niemieckiego bierze czynny udział  w europejskich projektach edukacyjnych. W ramach programu eTwinning  uczniowie z różnych krajów porozumiewają się
w języku niemieckim przez Internet. Zrealizowano następujące projekty: Bekannte Deutsche Persӧnlichkeiten – sławni Niemcy (współpraca ze szkołami z Włoch, Turcji i Estonii. 2015/16r), Schulspaẞ – przyjemność w szkole – współpracowaliśmy  ze szkołami z Estonii, Bułgarii i Chorwacji.
W projekcie Wӧrterwelten – świat słów-  ze szkołami z Belgii, Czech, Łotwy.  Uczący się języka rosyjskiego biorą udział w zajęciach warsztatowych, spotykają się ze studentami filologii rosyjskiej UŁ. Uczniowie mają możliwość kontaktu z żywym językiem, uczestniczyli w spotkaniach i wyjazdach integracyjnych z udziałem młodzieży białoruskiej i ukraińskiej.

Rozwijamy też nasze zainteresowania dziennikarskie, tworząc szkolną gazetę BreLOk.  Członkowie koła teatralnego „Dell’arte” występują na scenie. Działa koło ratownictwa medycznego, które każdego roku organizuje Zawody I Pomocy oraz szkolne Koło PCK i koło biblioteczne.

Przeprowadzamy liczne konkursy   i imprezy. Sami często bierzemy udział w konkursach na szczeblu wojewódzkim  i ogólnopolskim, odnosząc sukcesy. Co roku organizowane są w szkolne wycieczki  do kina, teatru oraz wyjazdy integracyjne i krajoznawcze.

Iwaszkiewicz jest naszym wspólnym domem.