BIBLIOTEKA


Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza – jest otwarta dla uczniów pięć dni w tygodniu zgodnie z potrzebami uczniów.

Biblioteka wypożycza książki, służy uczniom pomocą w przygotowaniu się do zajęć oferując księgozbiór podręczny, proponuje czasopisma oraz daje możliwość korzystania z komputera, Internetu, drukarki, skanera i kopiarki.

Ze zbiorów biblioteki korzystają wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz mogą korzystać rodzice uczniów. Biblioteka jest także dostępna dla absolwentów szkoły.

Zbiory książkowe i audiowizualne oraz prasa są udostępniane w wypożyczalni oraz czytelni. Główny trzon zbiorów biblioteki stanowi literatura piękna: lektury szkolne, klasyka literatury polskiej i światowej, najnowsza beletrystyka. Dysponujemy również interesującym i pokaźnym księgozbiorem popularno-naukowym z nauki o literaturze, sztuki, historii, filozofii, geografii, psychologii, pedagogiki i przedmiotów ścisłych.

Biblioteka wspomaga nauczycieli w realizacji podstawy programowej i programów nauczania, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz edukacji kulturalnej i informacyjnej.

Zbiory biblioteki:

Zbiory biblioteki w całości liczą obecnie:

 1. księgozbiór główny: 12 tysięcy 627 woluminów
 2. zbiory audiowizualne (ks. aw): 556 jednostek ewidencyjnych.
 3. księgozbiór „B” (podręczniki i broszury): 2237 woluminów.

Biblioteka szkolna dysponuje czasopismami:

 1. Biblioteka w Szkole
 2. Cogito
 3. Głos Nauczycielski
 4. National Geographik
 5. Perspektywy
 6. Poznaj Świat
 7. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej
 8. Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej