ROK SZKOLNY 2019/2020W dniach 19.07 od godz. 12.00 do 22.07 do godz.12.00   rodzic/opiekun prawny kandydata musi potwierdzić jego wolę podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Prosimy również o dostarczenie karty zdrowia i dwóch zdjęć. W chwili złożenia oryginałów należy również zadeklarować wybór drugiego języka […]

Informacja dla zakwalifikowanych kandydatów
KLASA MATEMATYCZNO- GEOGRAFICZNA OFERTA NA ROK 2022/2023 Wszystkich uczniów ze ścisłymi zainteresowaniami zapraszamy do klasy matematyczno – geograficznej. Oprócz tych przedmiotów profil oferuje rozszerzenie z języka angielskiego oraz zajęcia z programowania, robotyki, mechatroniki. Po ukończeniu tej klasy kierunki studiów politechnicznych i ekonomicznych w tym kierunki z wykładowym językiem angielskim, geograficzne, […]

KLASA MATEMATYCZNO- GEOGRAFICZNA


Z plecakiem przez Świat Konkurs geograficzny „Z plecakiem przez Świat ” odbył się 29.03.2022 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach i był adresowany do starszych klas szkół podstawowych Powiatu Brzezińskiego i okolic. Była to już dziewiąta edycja przedsięwzięcia. Konkurs obejmował wiedzę uczniów zdobytą podczas wcześniejszej prelekcji nt. […]

„Z plecakiem przez Świat” Konkurs geograficzny


KONKURS PRZYSŁÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM24 marca w Iwaszkiewiczu odbył się konkurs z języka angielskiego. Głównym tematem były przysłowia, które jak dotąd, zupełnie nam nie były znane! Wszyscy uczniowie otrzymali niezbędne materiały do nauki i w miniony czwartek przystąpili do rywalizacji. Udział w konkursie na pewno zaowocuje nie tylko ciekawymi nagrodami, […]

KONKURS PRZYSŁÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM
Uczniowie LO im. J Iwaszkiewicza pomagają Ukrainie!W dniu dzisiejszym uczniowie z oddziału mundurowego LO im. J Iwaszkiewicza pomagali w sortowaniu darów dla uchodźców z Ukrainy, które przyjechały do magazynu powiatowego z Wielkiej Brytanii.

POMAGAMY UKRAINIE