WYDARZENIA


Dnia 17.03 odbył się konkurs geograficzny „ Wielka Brytania – największa wyspa Europy”. Organizatorem konkursu był nasz nauczyciel mgr Krzysztof Woźniak. W wydarzeniu wzięło udział 45 uczestników z pobliskich szkół podstawowych powiatu brzezińskiego. Laureatami zostali: I miejsce – Bartosz Jakubczyk ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej II miejsce – Julia […]

Konkurs geograficzny ,,Wielka Brytania – największa wyspa Europy”W dniu 10 marca 2023 roku nasi uczniowie pojechali z wizytą do zaprzyjaźnionej jednostki wojskowej – 25 blog Ziemi Tomaszowskiej. Podczas wycieczki mieli okazję zwiedzić salę tradycji 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej i 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Ponadto żołnierze zorganizowali ciekawe zajęcia praktyczne dotyczące budowy i znajomości broni, spadochroniarstwa, surwiwalu oraz […]

Wizyta uczniów grupy mundurowej w jednostce wojskowej w Tomaszowie MazowieckimOddział Przygotowania Wojskowego to propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą z pracą w służbach mundurowych. Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW) to nowy rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. OPW realizuje kształcenie ogólne zgodne z podstawą programową oraz program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego. Szkolenie wojskowe, […]

KLASA PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO – nowość w naborze do IWASZKIEWICZA…


Dnia 9 marca odbyła się kolejna edycja konkursu z języka angielskiego, z którym w tym roku zmierzyło się 20 uczniów z naszej szkoły. W tamtym roku mogliśmy wykazać się swoją znajomością angielskich przysłów. Tegoroczna edycja dotyczyła porównań i rzeczowników zbiorowych. Nasi uczniowie przygotowywali się do konkursu ponad miesiąc, więc trzymamy […]

Konkurs z Języka Angielskiego
W dniu 2 marca 2023r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach wraz z młodzieżą z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie zorganizowała wspólną inicjatywę poświęconą podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach. Przedsięwzięcie odbyło się pod hasłem „Jeszcze w zielone gramy…”. Wyjątkowość tej imprezy polegała na tym, że […]

„Jeszcze w zielone gramy…”


3 marca grupa mundurowa wzięła udział w spotkaniu ze strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach: kapitanem Aleksandrem Gradem, aspirantem Krzysztofem Trzewikowskim i starszym strażakiem Damianem Królem. Celem spotkania było przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy.

Spotkanie ze strażakami!