KONTAKT


Adres: 95-060 Brzeziny ul. Okrzei 1
Tel/Fax: 0-46 874-28-27
E-mail: iwaszkiewicz@lobrzeziny.pl
Stony internetowe: www.lobrzeziny.pl
www.lo-brzeziny.4bip.pl
Konto Liceum:              77 8781 0006 0042 6839 2000 0010
Konto Rady Rodziców: 19 8781 0006 0040 0220 2000 0010