MATURZYŚCI


Ważne terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2021/2022

do 30 września – składanie do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych (załącznik 1a) oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

do 7 lutego nanoszenie zmian w deklaracjach – (deklaracja ostateczna) możliwość uzupełnienia dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków egzaminu maturalnego

17 – 22 lutego – sprawdzenie poprawności danych z deklaracji przesłanych do OKE, podpisanie list do weryfikacji w szkole

 4 marca – ogłoszenie szkolnego harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego

do 20 kwietnia – złożenie do dyrektora szkoły wniosku o zmianę wyboru przedmiotu lub poziomu egzaminu w przypadku uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji (załącznik 5a

29 kwietnia – zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

4 – 23 maja pisemny egzamin maturalny wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora CKE

4 maja (środa)

 • godzina 9:00 – język polski – poziom podstawowy
 • godzina 14:00 – język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony

5 maja (czwartek):

 • godzina 9.00 – matematyka – poziom podstawowy,
 • godzina 14.00 – historia muzyki – poziom rozszerzony

6 maja (piątek):

 • godzina 9.00 – język angielski – poziom podstawowy,
 • godzina 14.00 – język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski – poziom podstawowy

9 maja (poniedziałek):

 • godzina 9.00 – język angielski – poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny,
 • godzina 14.00 – filozofia – poziom rozszerzony

10 maja (wtorek):

 • godzina 9.00 – język polski – poziom rozszerzony,
 • godzina 14.00 – język francuski – poziom rozszerzony, język francuski – poziom dwujęzyczny

11 maja (środa):

 • godzina 9.00 – matematyka – poziom rozszerzony,
 • godzina 14.00 – język hiszpański – poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

12 maja (czwartek):

 • godzina 9.00 – biologia – poziom rozszerzony,
 • godzina 14.00 – język rosyjski – poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

13 maja (piątek):

 • godzina 9.00 – wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony,
 • godzina 14.00 – język niemiecki – poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

16 maja (poniedziałek):

 • godzina 9.00 – chemia – poziom rozszerzony,
 • godzina 14.00 – język włoski – poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

17 maja (wtorek):

 • godzina 9.00 – historia – poziom rozszerzony,
 • godzina 14.00 – języki mniejszości narodowych – poziom podstawowy

18 maja (środa)

 • godzina 9.00 – geografia – poziom rozszerzony,
 • godzina 14.00 – języki mniejszości narodowych – poziom rozszerzony

19 maja (czwartek)

 • godzina 9.00 – fizyka – poziom rozszerzony,
 • godzina 14.00 – historia sztuki – poziom rozszerzony

20 maja (piątek)

 • godzina 9.00 – informatyka – poziom rozszerzony,
 • godzina 14.00 – język kaszubski, język łemkowski – poziom rozszerzony.

23 maja (poniedziałek)

Egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

18 – 20 maja – ustny egzamin maturalny wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły. 
Do ustnych egzaminów maturalnych mogą przystąpić więc uczniowie, którym wynik egzaminu jest potrzebny  w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

1 – 15 czerwca pisemny egzamin maturalny w terminie dodatkowym dla zdających, którzy otrzymali zgodę dyrektora OKE.

 14 – 15 – czerwca ustny egzamin maturalny w terminie dodatkowym dla zdających, którzy otrzymali zgodę dyrektora OKE.
Do ustnych egzaminów maturalnych mogą przystąpić więc uczniowie, którym wynik egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

5 lipca – przekazanie świadectw dojrzałości, możliwość sprawdzenia wyników w serwisie maturzysty.

 do 12 lipca – złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego

do 9 sierpnia – informacja na stronie internetowej OKE o miejscu przeprowadzenia egzaminów poprawkowych

23 sierpnia – pisemny egzamin poprawkowy

9 września – przekazanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej