Zajęcia ze studentami Uniwersytetu Medycznego


W dniu 24 listopada 2017 roku w naszej szkole pojawili się studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof im. dra n. med. Adama Rasmusa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przeprowadzili zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy. Młodzież klasy drugiej i klasy pierwszej (grupa ratownicza) miała możliwość poćwiczyć praktyczne czynności związane z ratowaniem życia pod okiem ratowników. Zajęcia odbywały się w małych grupach, tak aby każdy z uczestników mógł opanować realizowane w trakcie zajęć zagadnienia. W czasie lekcji wykorzystano fantomy resuscytacyjne, rurki ustno – gardłowe, ćwiczebne AED, kołnierz ortopedyczny i środki opatrunkowe. Miejmy nadzieję, że zajęcia ze studentami (starszymi kolegami) przyczynią się do poszerzenia wiedzy i umiejętności ratowniczych naszych uczniów. Serdecznie dziękujemy za przybycie na dzisiejsze zajęcia do naszej szkoły.