V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym


Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, w którym wzięła udział młodzież gimnazjalna i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu brzezińskiego  dotyczył następującej tematyki: konstytucyjne  podstawy funkcjonowania samorządu w RP, formy demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej w samorządach terytorialnych, zasady  i zmiany  prawa wyborczego w wyborach samorządowych, funkcjonowanie organów  jednostek samorządu terytorialnego,  źródła finansowania JST, uprawnienia nadzorcze Prezesa Rady Ministrów   i  wojewody  wobec  samorządów terytorialnych, JST w powiecie brzezińskim i ich miejsce w województwie łódzkim

Do konkursu zgłosiły się Gimnazjum im. W.S. Reymonta z Brzezin,  Gimnazjum im. Jana Pawła II z Jeżowa, Gimnazjum Gminy Brzeziny z siedzibą w Przecławiu , ZSP w Brzezinach oraz   LO im. J. Iwaszkiewicza. W sumie w zawodach wzięło udział 18 uczestników z  pięciu  szkół. W pierwszej części uczniowie pisali testy konkursowe, przygotowane  dla obu kategorii szkół.  Obok pytań o charakterze ogólnym,  pojawiły się odnoszące się do samorządu na terenie powiatu, np.zaznaczenie gmin na mapie konturowej powiatu brzezińskiego, zaznaczenie powiatu brzezińskiego i sąsiednich powiatów na mapie konturowej województwa łódzkiego, znajomość nazwisk wójtów, burmistrza, składu zarządu powiatu i zarządu województwa, znajomość terminologii związanej z konkursem, umiejętność zaproponowania prawnych działań w celu podniesienia frekwencji wyborczej, zaproponowania zajęć dla Młodzieżowej Rady Powiatu.

Po napisaniu sprawdzianu konkursowego (45 min.), młodzież spotkała się z Panem Starostą Edmundem Koteckim, który przedstawił różnorodne aspekty pracy samorządu powiatowego, zachęcał uczniów  do podejmowania dalszej nauki  i powrotów na ziemię brzezińską. W międzyczasie trwało sprawdzanie prac konkursowych. Wyniki Konkursu w kategorii gimnazjów: I miejsce Paulina Swaczyna (Gimnazjum w Jeżowie), II miejsce Jakub Głowacki  (Gimnazjum w Przecławiu),  III miejsce Konrad Olejnik (Gimnazjum w Brzezinach) oraz   Izabela Wiśniewska (Gimnazjum Jana Pawła II w Jeżowie). W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce Marcin Walczak , II miejsce Aleksandra Jatczak, III miejsce Bartłomiej Łącki ( LO im. J. Iwaszkiewicza). Nagrody i dyplomy wręczali: Starosta Edmund Kotecki  oraz Dyrektor LO Maria Pisarska. Organizatorzy  pogratulowali  młodzieży dużej wiedzy na temat samorządu terytorialnego i zachęcali w przyszłości do podejmowania różnorodnych działań społecznych. Podziękowano również nauczycielom                  ( Karolina Cendrowicz ZSP, Anna Stańczyk- Gimnazjum w Przecławiu, Magdalena Nawrocka-Gimnazjum w Brzezinach, Paweł Chwaliński- Gimnazjum w Jeżowie) za przygotowanie uczniów i zachęcenie ich do udziału w konkursie .