Obchody 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.


Społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza uczestniczyła w powiatowo-miejskich Obchodach 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podczas uroczystości złożyliśmy kwiaty pod pamiątkową tablicą przedstawiającą twórców odrodzonej Ojczyzny, następnie wzięliśmy udział w marszu niepodległościowym, który przeszedł ulicami naszego miasta. Szczególnie oddaliśmy  hołd Józefowi Piłsudskiemu, zatrzymując się z zadumą pod pomnikiem Marszałka. Ze wzruszeniem  uczestniczyliśmy w Mszy Świętej w Klasztorze Franciszkanów i  śpiewaliśmy patriotyczne pieśni. Podkreśliliśmy, że miłość do ojczyzny jest naszym zbiorowym obowiązkiem, ale i przywilejem.