Zajęcia Integracyjne klas pierwszych


3 października odbyły się zajęcia integracyjne, prowadzone przez szkolnych specjalistów (psychologa, pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego), dla klas pierwszych. Podczas zajęć uczniowie mieli okazję miło spędzić ze sobą czas, lepiej się poznać, wzmocnić poczucie wspólnoty grupowej i doskonalić umiejętności współdziałania podczas realizacji zadań grupowych.