„WIEM, ROZUMIEM, POMAGAM” – ZAŚWIEĆ SIĘ NA NIEBIESKO!


2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świdmości Autyzmu. Został on ustanowony przez ONZ

w 2008r., jako jeden z kilku oficjalnych dni poświęconych kwestiom zdrowotnym.

Według WHO około 1 na 100 dzieci jest w spektrum autyzmu. Pod pojęciem spektrum autyzmu rozpoznajemy grupę objawów związanych z rozwojem mózgu. Autyzm to specyficzny sposób pracy układu nerowego, w tym mózgu, będący przejawem neuroróżnorodności gatunku ludzkiego. Aktualnie odchodzimy od narracji o leczeniu osób w spektrum a zamiast tego dążymy do akcetacji, wsparcia i włączania osób neuroróżorodnych w życie społeczne, upominając się

o ich prawa. Młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach w dniu 3 kwietnia wzięła udział w warsztatach poświęcnych autyzmowi celem których było propagowanie wiedzy na temat tego zaburzenia, kształtowanie wrażliwości społecznej uczniów oraz podkreślenie potrzeby większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Uczniowie w tym szczególnym dniu chcąc dać wyraz soilidarności z osobami ze spektrum autyzmu ubrali się na nebiesko podkreślając w ten sposób swoje zrozumienie dla problemów z jakimi borykają się neuroróżorodni i ich rodziny. Dlaczego kolor niebieski? Jest on symbolem autyzmu ze względu na fakt , iż uznawany jest za najgłębszy z kolorów rozpływający się w nieskończności horyzontu. Jako barwa najczystsza i najzimniejsza zarazem, staje sę się najbardziej odrealnioną ze wszystkich barw. Cieszymy się, że młodzież w tak licznym gronie swoim ubiorem, postawą

i motywacją do zgłębiania wiedzy podkreśliła swoją otwarość na drugiego człowieka. Mamy ogromną nadzieję, że równość i szacunek dla osób w spektrum autyzmu będą nie tylko jednodniową akcją, ale stałym celem naszej społeczności uczniowskiej.