Warta przy poległych na cmentarzu.


Nasi uczniowie z „grupy mundurowej” nie zawiedli – pełnili wartę honorową wraz z harcerzami w dniu 1 listopada przy pomniku poległych żołnierzy na cmentarzu w Brzezinach.