Warsztaty na Politechnice Łódzkiej


14 marca klasa 1a uczestniczyła w warsztatach izolacji DNA z komórek cebuli oraz w wykładzie nt. „Witamina D-wciąż tajemniczy regulator 1000 genów” na Politechnice Łodzkiej.