Warsztaty integracyjne w Iwaszkiewiczu


W miesiącu październiku w naszej szkole w klasach pierwszych odbyły się warsztaty integracyjne prowadzone przez Zespół ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Propozycje zabaw miały na celu ułatwienie młodzieży wzajemnego poznania się, znalezienie własnego miejsca w grupie, przełamywania barier, uczenie poszanowania indywidualności każdego z osobna. Młodzież miała okazję do realizacji określonych zadań w atmosferze sprzyjającej budowaniu atmosfery wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa.