Próby sprawności fizycznej do oddziału przygotowania wojskowego


PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Kandydaci do klasy oddziału przygotowania wojskowego wyłonieni zostaną na podstawie przeprowadzonych testów sprawnościowych.

Termin testów sprawnościowych: 14 czerwca 2024 r. od godz. 1300

Kandydaci przystępujący do próby sprawności fizycznej muszą posiadać odpowiedni strój sportowy (koszulka, spodenki lub dresy) oraz obuwie sportowe.

Kandydatów obowiązuje podpisane oświadczenie/zgoda przez rodzica/prawnego opiekuna. Oświadczenie w załączniku na stronie 5, które należy wydrukować i przynieść na próbę sprawności fizycznej.

Zbiórka kandydatów przystępujących do próby sprawnościowej do oddziału przygotowania wojskowego w budynku szkoły.

Miejsce: szkolna siłownia, parter budynku LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach.

  • Zapisy na próby sprawnościowe w sekretariacie szkoły, do dnia 10 czerwca br. godz. 15:00. Złożenie zapisu na próbę wraz z podpisem rodzica / prawnego opiekuna są równoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia dziecka umożliwia przystąpienie do próby sprawnościowej.

PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OBEJMUJE:

Próba sprawności fizycznej przeprowadzona będzie w formie testów określających poziom rozwoju zdolności motorycznych.

Próba sprawności fizycznej obejmuje cztery zadania:

  • Skok w dal z miejsca – próba mocy (siły nóg):

Wykonanie

Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość.

Pomiar
Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią skoku a ostatnim śladem pięt.

  • Wytrzymanie w zwisie na drążku – próba siły rąk i barków:

Wykonanie
Z przestawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie powinny znajdować się na szerokości barków. Na sygnał „start” zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu powinien znajdować się wyraźnie nad drążkiem.
Pomiar
Próba wykonywana jest l raz. Liczy się ilość wytrzymanych sekund we wspomnianej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą, gdy podbródek znajduje się poniżej drążka.

  • Skłony w przód z leżeniem tyłem przez 30s – próba siły mięśni brzucha:
    Wykonanie
    Badany leży na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowany przytrzymuje stopy o szczebel drabinki tak, aby nie odrywały się od podłoża. Na sygnał „Start” badany wykonuje skłony w przód, dotykając klatką piersiową do ud, następnie wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie trwa 30 sekund.

Pomiar
Próba wykonywana jest 1 raz. Notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund.

  • Deska (plank)

Wykonanie

Badany na materacu wykonuje leżenie przodem. Ramiona są maksymalnie zgięte w łokciach, przywiedzione do tułowia, a dłonie oparte o podłoże po bokach głowy. Palce stóp wyprostowane. Gdy ćwiczący jest przygotowany do wykonania próby pada komenda rozpoczęcia ćwiczenia „Start” i uruchomiony zostaje stoper. Ćwiczący unosi ciało do leżenia w podporze na przedramionach i palcach stóp, nie zmieniając przy tym położenia dłoni i stóp. Ciało musi być wyprostowane, tworząc linię prostą.

Pomiar

Próba kończy się gdy ćwiczący przejdzie do pozycji leżenia przodem, mierzony jest czas wykonania ćwiczenia. Próba wykonywana jest 1 raz.

Normy prób sprawnościowych:

PunktySkokZwisSkłony tułowiaDeska
10pow. 220pow. 1:20pow. 28pow. 2:30
92101:10272:20
82001:00262:10
71900:55252:00
61800:50241:50
51700:45231:40
41650:40221:30
31600:35211:20
21550:30201:10
11500:25191:00
0pon.149pon. 0:24pon.18pon. 0:59
Zatwierdziła:   mgr Maria Pisarska – dyrektor szkołyOpracowała:   mgr Małgorzata Wójcik – nauczyciel wychowania fizycznego


UWAGA: DO PRZYSTĄPIENIA DO TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO WYMAGANA JEST ZGODA RODZICÓW.

Zgodę należy dostarczyć nauczycielowi przeprowadzającemu test, przed przystąpieniem do niego.