Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu


17 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. W naszym liceum Pani Agnieszka Kubiak z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach przedstawiła uczniom prezentację na temat szkodliwości palenia e-papierosów, po której wraz z Panią Starostą Renatą Kobierą oraz Panią Dyrektor Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach Barbarą Kosmą wręczyły nagrody dla uczennic Małgorzaty Kobus i Pauliny Kluby za udział u konkursie na spot reklamujący Światowy Dzień Rzucania Palenia.