Stypendysta Prezesa Rady Ministrów Mateusz Panaszek


Stypendysta Prezesa Rady Ministrów Mateusz Panaszek – uczeń klasy IV odebrał z rąk Kuratora Oświaty w Łodzi Waldemara Flajszera oraz Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce. Jesteśmy dumni z najlepszego ucznia Liceum

Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach. Mateuszu, gratulujemy!