WIĘCEJ O NABORZE 2023/2024!!!


Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie Szkół Podstawowych!

Liceum Ogólnokształcące im J. Iwaszkiewicza w Brzezinach to szkoła nowoczesna, szkoła w której panuje miła, przyjazna atmosfera, a uczniowie traktowani są indywidualnie. Nauczanie prowadzimy na wysokim poziomie, o czym świadczy blisko 100% zdawalność na egzaminie maturalnym. Szkoła współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi (Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi), dzięki czemu uczniowie mogą uczestniczyć w wykładach i zajęciach warsztatowych. W liceum prowadzone są koła i projekty edukacyjne, które pozwalają młodzieży poszerzać wiedzę i rozwijać zainteresowania. Wszystkich uczniów, dla których ważne jest uzyskanie dobrych wyników maturalnych i tym samym dostanie się na wymarzone studia, zapraszamy do nauki w Iwaszkiewiczu.

Warto dodać, że w LO im. J. Iwaszkiewicza od ubiegłego roku szkolnego funkcjonuje bardzo dobrze wyposażona pracownia ekologiczna, która powstała w ramach projektu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Organ Prowadzący, w szkole działa profesjonalna siłownia, wykorzystywana podczas zajęć wychowania fizycznego. Obecny i kolejny rok szkolny są dla Liceum czasem zmian związanych z kilkoma poważnymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Obecnie trwają prace przy montowaniu windy na potrzeby szkoły. Następnie przeprowadzona zostanie termomodernizacja całego budynku liceum. Najbardziej oczekiwaną przez społeczność szkoły inwestycją jest zadaszenie boiska szkolnego. Dzięki temu powstanie nasza własna hala sportowa. Realizacja wymienionych przedsięwzięć  jest zagwarantowana w budżecie Starostwa Powiatowego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich ósmoklasistów do kontynuowania nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach. Przedstawiamy Wam naszą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2023/2024.

Klasa BIZNESOWA

przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, j. angielski

drugi język obcy do wyboru: francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka oraz dwa przedmioty wybrane z zajęć obowiązkowych: język angielski, geografia, informatyka, wos

Klasa INFORMATYCZNA

przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka, j. angielski

drugi język obcy do wyboru: francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka oraz dwa przedmioty wybrane z zajęć obowiązkowych: język angielski, geografia, informatyka, fizyka

Klasa MEDYCZNA:

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski

drugi język obcy do wyboru: francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka oraz dwa przedmioty wybrane z zajęć obowiązkowych: język angielski, biologia, chemia, fizyka

Klasa PRAWNICZA

przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski

drugi język obcy do wyboru: francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:  język polski, matematyka oraz dwa przedmioty wybrane z zajęć obowiązkowych: język angielski, historia, geografia, wos.

Klasa PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO NOWOŚĆ!!! więcej o klasie przygotowania wojskowego TUTAJ.

przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski, przygotowanie wojskowe

drugi język obcy do wyboru: francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:  język polski, matematyka oraz dwa przedmioty wybrane z zajęć obowiązkowych: język angielski, historia, geografia, wos.

Zajęcia mundurowe odbywają się pod patronatem 25 Batalionu Logistycznego w Tomaszowie Mazowieckim, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łodzi, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Brzezinach. Są to dodatkowe lekcje poświęcone tematyce wojskowej, podczas których  młodzież poznaje specyfikę zawodów mundurowych, przygotowuje się do egzaminów sprawnościowych, a także ma przywilej noszenia munduru wojskowego.

Zachęcamy wszystkich do podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym  im. J. Iwaszkiewicza, w którym możecie rozwinąć swoje pasje i zainteresowania podczas różnorodnych zajęć np. dziennikarskich, mechatronicznych i medycznych.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły osobiście w każdy powszedni dzień tygodnia w godz. 8-16:00.

Z poważaniem
Maria Pisarska
Dyrektor LO im. J. Iwaszkiewicza w  Brzezinach