„MŁODE GŁOWY”


Szanowni Państwo!

Miło nam jest poinformować, że nasza szkoła została przyjęta do programu profilaktycznego “Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”., którego inicjatorką jest Martyna Wojciechowska wraz ze swoją fundacją UNAWEZA. Specjaliści szkolni są koordynatorami projektu i będą towarzyszyć uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach i wspierać ich w realizacji pilotażowego programu w roku szkolnym 2023/24.

Program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”, jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie osób uczniowskich, rodziców i nauczycieli na potrzebę prowadzenia otwartych rozmów o zdrowiu psychicznym. Ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i nauczycielek w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego podejmowanych według określonych scenariuszy. Jego zadaniem jest także wspieranie MŁODYCH GŁÓW przez zachęcenie do otwartej rozmowy o zdrowiu psychicznym.

W pierwszym półroczu chcemy zapoznać uczniów i nauczycieli z zasadami pierwszej pomocy psychologicznej (PPP), w drugim półroczu skupimy się na higienie cyfrowej i bezpieczeństwie w sieci.