KLASA INFORMATYCZNA


Klasa INFORMATYCZNA

przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka, j. angielski

drugi język obcy do wyboru: francuski, niemiecki, rosyjski

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka oraz dwa przedmioty wybrane z zajęć obowiązkowych: język angielski, geografia, informatyka, fizyka