I MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE !


Uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach  zwycięzcą

IV Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego

 „DBAM O ŚRODOWISKO W ŁÓDZKIM”
pn. „Ekopomysły pomagają chronić środowisko”

Wiktoria Rosiak – uczennica klasy 2a Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach zajęła pierwsze miejsce w   IV Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „DBAM O ŚRODOWISKO W ŁÓDZKIM” pn. „Ekopomysły pomagają chronić środowisko”.

Cele konkursu to: edukacja ekologiczna uczniów z terenu województwa łódzkiego
w zakresie ekoinnowacji, które stanowią instrument do szeroko pojętej ochrony środowiska; podniesienie poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego, w szczególności
w zakresie przeciwdziałania marnowaniu surowców naturalnych oraz energii, a tym samym zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, jak również oszczędzania i ochrony jakości wody; rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych wobec środowiska naturalnego oraz kształtowanie indywidualnej odpowiedzialności za jego stan; uświadomienie potrzeby uwzględnienia aspektów ochrony środowiska w doskonaleniu istniejących produktów
i technologii lub tworzeniu nowych produktów; rozwijanie wśród uczniów zmysłu plastycznego i kreatywnego myślenia w obszarze ochrony środowiska.

Konkurs zorganizowany został z podziałem na kategorie wiekowe, odpowiednio
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach zadania konkursowego uczniowie szkół ponadpodstawowych mieli wykonać makietę lub projekt graficzny na temat „Ekopomysły pomagają chronić środowisko”. Zadanie to polegało na przedstawieniu innowacyjnego rozwiązania, które przyczyni się do ochrony środowiska i mogło dotyczyć
np. zagadnień związanych z alternatywnymi źródłami energii, rewitalizacją i tworzeniem nowej zieleni, gospodarki odpadami, recyklingiem, ochrony powietrza, wody oraz przyrody ożywionej i nieożywionej lub innych zagadnień z obszaru ochrony środowiska.

Wiktoria wykonała w programie „Krita ”  projekt graficzny, który jest projektem rastrowym swojego innowacyjnego rozwiązania, związanego z tematyką konkursu,
a mianowicie  eko-automat na odpady, który w założeniu, za odpowiednią ilość butelek/puszek ma wydawać drewniane żetony, które można wymienić na sadzonkę. W skład budowy eko-automatu wchodzą panele słoneczne, zasilające cały automat oraz system nawadniania, a także wyświetlacz liczący ilość wrzuconych butelek. W swoim projekcie szczegółowo przedstawiła, jak wygląda jej pomysł na automatyczny system nawadniania roślin wraz ze zbiornikiem. Główne założenie jej projektu, to zachęcenie ludzi
do prawidłowego segregowania odpadów oraz przyczynienie się do zwiększenia ilości posadzonych drzew, a tym samym do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

Jej projekt zgodnie z regulaminem konkursu był oceniany według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu; stopień trudności wykonania i jego estetyka; pomysłowość. Praca Wiktorii została bardzo wysoko oceniona przez komisję konkursową,
co umożliwiło jej uzyskanie I miejsca w tym konkursie.

30 listopada 2022 r. Wiktoria została zaproszona na uroczyste wręczenie nagród, które odbyło się z udziałem Marszałka Andrzeja Górczyńskiego w  sali konferencyjnej  łódzkiego Orientarium, gdzie odbyła się prezentacja nagrodzonych prac.