Dzień Edukacji Narodowej w LO im. J. Iwaszkiewicza


Dzień Edukacji Narodowej w LO im. J. Iwaszkiewicza to niezwykłe święto, aby podziękować Nauczycielom za trud i serce włożone w kształtowanie umysłów uczniów, rozwijanie ich pasji i zainteresowań. W swoich wystąpieniach uczniowie podkreślali, że nauczyciele swoją wiedzą, doświadczeniem, kunsztem potrafią tak doskonalić proces dydaktyczny, aby dla uczniów stać się autorytetem, przewodnikiem w przekazywaniu wiedzy.

Świętowaliśmy w podniosłej i sympatycznej atmosferze, godnej jubileuszu 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. Powagi dodawała nam obecność sztandaru szkolnego i rozbrzmiewający Hymn Polski. Kolejnym momentem spotkania było ślubowanie uczniów klas I oraz oficjalne przyjęcie ich w poczet żaków naszej szkoły.

Podczas składania gratulacji i życzeń przez Starostę Powiatu, panią Renatę Kobierę, Pani Dyrektor naszego LO została uhonorowana Nagrodą Starosty.

Miłym akcentem było też wyróżnienie pracowników szkoły Nagrodami Dyrektora. Gratulacjom, podziękowaniom nie było końca. Wdzięczność swą okazywali również rodzice uczniów, nauczyciele emerytowani, przyjaciele naszego liceum.

Wydarzenie miało niezwykłą oprawę. Postarali się o to, jak zwykle, uczniowie kl. III a przy wsparciu kolegów i koleżanek kl. IV a, II b i kl. I a. Młodzi, ale doświadczeni aktorzy pod kierunkiem P. Lucyny Staszewskiej przygotowali bardzo ambitny spektakl artystyczny w postaci „etiudy teatralnej” obrazującej fragment życia naszej szkoły. Wiele radości dostarczyły, jakże trudne, utwory wokalne, czy taniec.

Gratulujemy wykonawcom !