Dzień Edukacji Narodowej i Ślubowanie I-ch klas


W naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Centralną częścią uroczystości było ślubowanie na sztandar szkoły uczniów klas pierwszych.

Uczniowie grupy mundurowej z klasy II, III i IV otrzymali mianowania na wyższe stopnie kadeta.

W części artystycznej, uczniowie wyrazili swoje podziękowanie i serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia.