Dzień Bezpiecznego Internetu!


Warsztaty dotyczące hejtu, znieważania i stalkingu wśród młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach

W związku z obchodzonym w miesiącu lutym Dniem Bezpiecznego Internetu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w profesjonalnych warsztatach prowadzonych przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z siedzibą w Łodzi. Jednym z najważniejszych tematów omówionych podczas spotkania był hejt. Zjawisko dosyć modne w dzisiejszych czasach i niestety praktykowane przez gro osób zarówno dorosłych jak i dzieci. W ramach spotkania wyjaśnione zostały rodzaje hejtu oraz kwestie ponoszenia odpowiedzialności za znieważenie rówieśników, nauczycieli, lub innych osób bezpośrednio lub za pośrednictwem Internetu. Policjanci wyjaśnili jakie są zagrożenia wynikające ze stalkingu. Jak się przed nim bronić? Uzmysłowili młodzieży, że takie zjawiska często wynikają z braku własnej akceptacji, kompleksów, niemocy a ich stosowanie rani emocjonalnie inne osoby doprowadzając pokrzywdzonych do popadania w stany depresyjne a nawet myśli samobójcze. Podkreślone zostało, że zjawiska te noszą znamiona przestępstw i wówczas wobec takiej osoby można wyciągnąć konsekwencje prawne i karne. Policjant omówił przy tym kwestie odpowiedzialności osób nieletnich, przedstawiając katalog czynów karalnych za które mogą odpowiadać w przypadku naruszenia czyichś praw. W trakcie spotkania wywiązała się merytoryczna dyskusja między prowadzącym a słuchaczami. Uczniowie zadawali również pytania dotyczące omawianych kwestii. Kolejne spotkanie policjanta z uczniami już niebawem, tym razem będziemy poruszali temat zjawiska samobójstw wśród dzieci i młodzieży.