Dotacja MON dla Oddziału Przygotowania Wojskowego


Informacja o otrzymaniu dotacji MON dla Oddziału Przygotowania Wojskowego

Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na zakupie wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 zwanego „pakietem ubiorczym ucznia OPW” oraz zakupie wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2023/2024 zwanego „pakietem szkoleniowym OPW”.

W nawiązaniu do zapisów § 5 ust. 4 umowy nr 237_OPW/J/3300026541/884 o udzielenie dotacji celowej zawartej w dniu 09.11.2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Powiatem Brzezińskim, Powiat Brzeziński informuje o przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej dotacji celowej w kwocie 89 536,00 zł na realizację zadania polegającego na zakupie pakietu szkoleniowego OPW oraz na zakupie pakietu ubiorczego ucznia OPW dla 22 uczniów OPW Liceum Ogólnokształcącego im. J.Iwaszkiewicza w Brzezinach w roku szkolnym 2023/2024

Koszt realizacji zadania: 111 920, 00 zł, z czego:

  • 89 536,00 zł – dotacja celowa przyznana przez Ministra Obrony Narodowej,
  • 22 384,00 zł – wkład własny Powiatu Brzezińskiego.