Doświadczenia chemiczne


Na lekcji chemii uczniowie klasy 2a badali pH wodnych roztworów kwasów i zasad przy użyciu papierka wskaźnikowego, fenoloftaleiny, oranżu metylowego oraz błękitu bromotymolowego. Przeprowadzali również miareczkowanie kwasowo-zasadowe w obecności powyższych wskaźników oraz reakcje strąceniowe.