Ostereiersuchen – szukanie jajek wielkanocnych


We wtorek 12 kwietnia uczniowie klasy I uczący się języka niemieckiego wzięli udział w kolejnych nietypowych zajęciach . Podczas lekcji młodzież oglądając ciekawą prezentację przygotowaną przez swoje koleżanki, poznawała zwyczaje wielkanocne w Niemczech. Uczniowie dowiedzieli się m.in. , dlaczego Wielki Czwartek nazywa się zielonym czwartkiem oraz czy w Niemczech znany jest zwyczaj Śmigusa-Dyngusa . Jedną z najpopularniejszych tradycji u naszych sąsiadów jest zwyczaj szukania jajek. Zgodnie z tradycją nauczycielka języka niemieckiego Justyna Stańdo zorganizowała dla uczniów zawody w poszukiwanie jajek wielkanocnych w ogrodzie szkolnym. Młodzież zaopatrzona w koszyki szukała jajek ukrytych przez zajączka wielkanocnego, a wygrała para, której udało się znaleźć najwięcej. Zwycięzcy zostali nagrodzeni słodkimi upominkami.