Zajęcia z grupą mundurową w LO Brzeziny.


W naszym liceum od 1 września 2017 roku realizowane są zajęcia z przysposobienia wojskowego. Uczniowie klasy pierwszej, z grupy wojskowej uczą się między innymi obsługi broni i innego sprzętu wojskowego. W dniu, w którym odbywają się lekcje PW uczniowie przychodzą do szkoły w mundurach i stosują się do zasad musztry i zachowania żołnierskiego. Na zdjęciach mamy przykład treningu strzeleckiego – na sucho z wykorzystaniem replik broni, a także zasady użycia indywidualnych środków ochrony przed skażeniami. Zajęcia praktyczne z grupą wojskową odbywają się w jednostce wojskowej w Tomaszowie Mazowieckim oraz na zbiórkach Związku Strzeleckiego „Strzelec”.