XVIII OLIMPIADA ZNAJOMOŚCI AFRYKI


W dn. 2 marca 2020 roku trójka uczniów, tj. Zofia Koszewska, Joanna Urbańska oraz Bartłomiej Łącki , udali się do Instytutu Teologicznego w Łodzi aby wziąć udział w II etapie XVIII Olimpiady Znajomości Afryki. Uczniowie mieli za zadanie udzielić odpowiedzi na 70 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania te obejmowały wiedzę z zakresu misji prowadzonych na terenach państw Afryki, społeczeństw zamieszkujących kontynent oraz znajomości kultury i historii czarnego lądu. Uczniowie do Olimpiady przystąpili jako jedni z czworga wyłonionych uczniów z Okręgu Łódzkiego, którzy otrzymali najwyższe wyniki z pierwszego etapu. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone przez Komitet Główny Olimpiady na stronie www.olimpiada.uksw.edu.pl.