Warsztaty IPN w Liceum


Warsztaty IPN w Liceum
W czwartek 24X uczniowie klas I B i IC uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez pracowników IPN w Łodzi. Zajęcia zapoczątkowały projekt, którego celem jest upamiętnianie bohaterskich postaw Polaków oraz ich walk i męczeństwa na ziemi łódzkiej. Podczas pierwszego spotkania uczniowie zapoznali się z pracą Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, zostali zapoznani z zasadami pracy naukowej. W najbliższym czasie uczniowie będą zbierć materiały do opracowania informacji na temat miejsc pamięci narodowej w całym powiecie oraz przygotowania prezentacji. Efekty swojej pracy zespoły przedstawią na forum klasy po 15 grudnia. Najlepsze prace zostaną nagrodzone a ich autorzy dodatkowo otrzymają oceny z historii. Podsumowaniem projektu będzie wycieczka piesza lub autokarowa przygotowana przez pracowników IPN.