Promocja wyższych uczelni – maturzyści przed wyborem…


5 listopada 2018 r gościliśmy w „Iwaszkiewiczu”  przedstawicieli wyższych uczelni z Łodzi, Warszawy, Poznania i Skierniewic. Podczas spotkania  zaprezentowane zostały dostępne kierunki studiów oraz procedury rekrutacyjne. Informacje spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów stojących przed wyborem dalszego kierunku kształcenia.