Obchody Światowego Dnia Meteorologii


VII Obchody Światowego Dnia Meteorologii na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ Uczniowie rozszerzający geografię uczestniczyli w wykładach UŁ