Niezwykła uroczystość w Iwaszkiewiczu


 „ Kto Ojczyźnie służy , ten sam sobie służy„/ P Skarga/ Kolejny już  rok naukę w  LO im. J. Iwaszkiewicza rozpoczęli uczniowie klas I -ych , adepci  szkoły o profilu wojskowym.                        12 października 2018 r., zgodnie ze szkolną tradycją,  kadeci klasy wojskowej przystąpili do uroczystego ślubowania, będącego podniosłą formą zobowiązania wobec całej społeczności uczniowskiej. Zgodnie z powszechnie przyjętym ceremoniałem  w obecności zaproszonych gości ,   przedstawicieli jednostek wojskowych i strażackich , które objęły patronatem klasy mundurowe, w obecności  władz miasta i powiatu ,  rodziców i kadry pedagogicznej uczniowie złożyli akt przyrzeczenia na sztandar LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach.                                                    Uroczystość otworzyła dyrektor szkoły , Maria Pisarska. W swym przemówieniu nawiązała do chlubnych tradycji polskiego oręża oraz dążeń niepodległościowych kolejnych pokoleń rodaków. Uczniom życzyła, aby wybór, jakiego dokonali, przyniósł im osobistą satysfakcję i był pierwszym etapem, być może,  na drodze do przyszłej służby wojskowej. Ponadto wyraziła płynące z głębi serca podziękowanie dla  przedstawicieli jednostek wojskowych z Tomaszowa Mazowieckiego , pracownikom  WKU w Łodzi, pracownikom  Powiatowej Straży Pożarnej , Komendy Powiatowej  Policji  podkreślając, że  to dzięki  w/w jednostkom , zaangażowaniu rodziców  nasze liceum znalazło się wśród szkół, w których szerzy się zainteresowanie wojskiem  nie tylko ze strony  chłopców , ale szeregi wojskowych zasilają również dziewczęta naszego liceum. Dyrektor szkoły złożyła gratulacje młodym kadetom z klasy I,  nominowanym na wyższe stopnie z kl II,  słowa uznania skierowała również do rodziców . W swoim przemówieniu nawiązywała do Narodowego Święta Niepodległości .Dyrektor liceum  każdemu z uczniów wręczyła  „ Akt ślubowania”,               a rodziców uhonorowano  „ Listem gratulacyjnym „ i kwiatami .   Na zakończenie oficjalnej  części uroczystości hołd oddały  poczty sztandarowe  z zaprzyjaźnionych szkół .Koordynacją ceremonii ślubowania kadetów zajął  się kpt. rezerwy  Damian  Nockowski  – nauczyciel liceum.               Podniosłym momentem spotkania  był uroczysty spektakl przygotowany przez młodzież  naszego liceum  pod kierunkiem pań Lucyny Staszewskiej i Magdaleny Lewandowskiej. Uczniowie zaprezentowali  montaż słowno-muzyczny nawiązujący do polskich dróg wiodących do wymarzonej wolności, podkreślał również wagę polskiego żołnierza  w czasie pokoju.  Prezentowany spektakl podgrzewał atmosferę i wpływał na emocje  zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli i uczniów . Wzniosłym momentem uroczystości  było złożenie symbolicznych  kwiatów pod pomnikiem  …                                                                                                            Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzeć również  pokaz dynamiczny  w wykonaniu   Związku  Strzeleckiego „  Strzelec „  . W budynku szkoły można było podziwiać  wystawę  białej broni – prywatną kolekcję p.  Baruckiego  Tadeusza. Dużym powodzeniem cieszył się też  pokaz umiejętności żołnierskich oraz nowoczesnego sprzętu wojskowego prezentowanego przez    25  batalion logistyczny Ziemi   Tomaszowskiej oraz WKU w Łodzi .                                                   Oczekiwanym  punktem programu był   wspaniały  piknik żołnierski , w czasie  którego mogliśmy spróbować tradycyjną żołnierską  grochówkę , kiełbaski z grilla oraz  delektować się smakołykami przygotowanymi przez młodzież naszego liceum

To niezwykle wzruszające spotkanie na długo zapadnie nie tylko w pamięci zainteresowanych , ale odbiło się szerokim echem w społeczeństwie . Podniosłe  momenty ceremoniału ślubowania ,czy też przedstawiona z artyzmem piosenka ,  poezja   wyciskały łzy u niejednej matki , babci czy siostry . Dla nas jako szkoły  niezmiernie ważna jest  wysoka ocena  spotkania  przez zawodowych  przedstawicieli jednostek wojskowych   za profesjonalizm , przestrzeganie ceremoniału wojskowego  . Usłyszeliśmy  ciepłe słowa , gratulacje   z powodu  podjęcia decyzji  o  utworzeniu kolejnej  klasy wojskowej  . Prowadzimy teoretyczne i praktyczne zajęcia z przeszkolenia wojskowego . Mamy zaszczyt  , bo dołączyliśmy do szerokiej rzeszy szkół w Polsce kształcących  młodzież  wszechstronnie  z  jednoczesnym    szerzeniem  zainteresowania wojskiem   , być może , dla niektórych  będące wyznacznikiem   drogi życiowej  .