LEKCJA WF NA LODOWISKU? Dlaczego nie?


W Łodzi na lodowisku „Bombonierka” odbyła się ciekawa lekcja wychowania fizycznego. 30 uczniów z naszego liceum 
uczestniczyło w takiej „wyjazdowej lekcji”, oprócz doskonalenia jazdy na łyżwach, była świetna zabawa.