KONSULTACJE


Dyrektor informuje, że od 1.06.2020r do 5.06. 2020 r. uczniowie mogą spotkać się w szkole z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w ramach konsultacji, zgodnie z poniższym harmonogramem. Aby skorzystać z tej możliwości należy najpóźniej 1 dzień przed terminem konsultacji skontaktować się z nauczycielem poprzez dziennik Librus, następnie zapoznać się z Procedurą Bezpieczeństwa Sanitarnego w czasie konsultacji indywidualnych lub grupowych oraz zajęć rewalidacyjnych w okresie pandemii COVID-19 na terenie LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach, wypełnić oświadczenie (stanowiące załącznik do tej wiadomości)o zgodzie rodzica/opiekuna na uczestnictwo dziecka w konsultacjach na terenie szkoły, zgodzie rodzica /opiekuna na pomiar temperatury dziecka. Podpisane oświadczenia należy przedstawić nauczycielowi podczas konsultacji.