Komunikat dla Uczniów i Rodziców w związku z zagrożeniem zachorowania na koronawirusa.


                Mając na uwadze konieczność zapobiegania  rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz zdrowie  obywateli, decyzją Ministra Edukacji Narodowej zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na czas od 12 III do 25 III 2020 r. ( 2 tygodnie).

Komunikat dotyczący  formy i czasu pracy szkolnej administracji
( w  okresie zagrożenia epidemicznego)

Obsługujemy w sprawach pilnych w godzinach  9.00 –  14.00. tylko telefonicznie lub drogą mailową:
 sekretariat@lobrzeziny.pl lub telefonicznie 46 874-28-27

Poniżej   podajemy link  ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący informacji na temat zawieszenia zajęć w związku z koronawirusem, zawierający szczegółowe informacje dla dyrektorów, uczniów i rodziców. https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Jednocześnie apelujemy do młodzieży szkolnej, aby  w czasie zawieszenia zajęć w szkole, zaniechała kontaktów bezpośrednich, spotkań w miejscach publicznych, pubach, galeriach handlowych, itp. Przerwa w nauce to nie ferie!  Pozostańmy w domach, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Tylko w ten sposób możemy go powstrzymać.

      Wykorzystajmy czas na naukę, powtórzenie materiału, nadrobienie ewentualnych zaległości. Kontakt z nauczycielami przez dziennik Librus , pocztę elektroniczną,   Skorzystajcie z okazji.