Iwaszkiewicz na 100%


100% uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach zdało egzamin maturalny!

Gratulujemy!