Pożegnanie dyr.Albina Wegwerta


Rada Pedagogiczna i cała społeczności szkolna żegna, Świętej Pamięci Pana Profesora Albina Wegwerta, nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego imienia Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach  oraz dyrektora  szkoły w latach 1985-1997.

Pan  Profesor  Albin Wegwert  był absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego.  Podjął pracę  w naszej placówce w 1974 roku, jako nauczyciel geografii i propedeutyki nauki o społeczeństwie.

Większość swojego  życia zawodowego poświęcił pracy w naszej szkole.

Był cenionym wychowawcą wielu pokoleń absolwentów Liceum w Brzezinach.

Zawsze  z oddaniem pracował na rzecz całej szkolnej społeczności. Jego dokonania w pracy wychowawczej i dydaktycznej doceniali rodzice, nauczyciele oraz  władze oświatowe.

Wymagał od uczniów wiedzy i rzetelności. W okresie swojej dyrektorskiej kadencji   dbał o wysoki poziom nauczania oraz o jak najlepszy wizerunek Liceum. Z oddaniem wypełniał swoje obowiązki. Jako nauczyciel geografii i propedeutyki nauki o społeczeństwie sumiennie przygotowywał młodzież do matury,  konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Dziś społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Iwaszkiewicza w Brzezinach ze smutkiem żegna Pana dyrektora Albina Wegerta dziękując za ciężką pracę, zaangażowanie w sprawy szkoły, za kilkudziesięcioletnią obecność w naszym życiu.