Microsoft dla Edukacji


Jesteśmy jedną z pierwszych szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) w województwie łódzkim, która została zakwalifikowana do programu Microsoft dla Edukacji.

Jeszcze w b.r. szkolnym rozpoczniemy wdrażanie usług MS Education we wszystkich klasach w szkole.