Wojskowe Ślubowanie w Liceum im. J. Iwaszkiewicza


17.11.2017 r. był wyjątkowym dniem w życiu Liceum. Tego dnia odbyła się podniosła i wzruszająca Uroczystość Ślubowania. Uczniowie klasy mundurowej złożyli uroczystą przysięgę, ślubując miłość ojczyźnie.

Na Wojskowe Ślubowanie przybyli znakomici goście, wśród których szczególne miejsce zajęli  Pan płk Wojciech Jakóbczyk – dowódca 25. batalionu logistycznego imienia Ziemi Tomaszowskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z delegacją oraz Komendant Państwowej Straży Pożarnej – brygadier Dariusz Guzek wraz z delegacją.  25. batalion logistyczny imienia Ziemi Tomaszowskiej w Tomaszowie Mazowieckim oraz Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach zawarły z Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza porozumienie o współpracy, dzięki któremu uczniowie klasy wojskowo – strażackiej będą uczestniczyć
w specjalistycznych zajęciach.

Wśród zgromadzonych  gości znaleźli się: mjr rezerwy Tomasz Szcześniak   oraz  por. Sylwester Janowski wraz z delegacją z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łodzi, Związek Strzelecki „Strzelec”, mjr Sławomir Dziedzianowicz –absolwent Liceum, władze powiatowe na czele ze Starostą Powiatu Panem Edmundem Koteckim, władze miejskie, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół podstawowych, gimnazjalnych
i zaocznych wraz z nauczycielami i uczniami, zaprzyjaźniona klasa mundurowa ze szkoły w Bujnach wraz z dyrektorem Szkoły, komendant PSP  w Brzezinach bryg. Dariusz Guzek, księża z miejscowych parafii, przedstawiciele mediów
i przede wszystkim rodziny uczniów klasy mundurowej.

Podczas uroczystości miały miejsce następujące wydarzenia: ślubowanie
z elementami  ceremoniału wojskowego, przemarsz pod pomnik Józefa Piłsudskiego, złożenie kwiatów, prezentacja 25. Batalionu Logistycznego, spektakl muzyczno-słowny, wojskowa gra internetowa prowadzona przez naszego absolwenta Waldemara Wykę oraz piknik żołnierski na dziedzińcu Szkoły.
W murach Liceum mogliśmy również podziwiać wystawę białej broni przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny – Pana Tadeusza Baruckiego, przyjaciela Szkoły; wystawę sprzętu i prezentacje 25. batalionu logistycznego oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Ślubowanie uczniów klasy mundurowej to wydarzenie, które  zapisze się jako jedno z najważniejszych  w życiu Szkoły. Jest ono jednocześnie zaszczytem
i zobowiązaniem. W tym dniu Liceum otworzyło nowy etap rozwoju będący  szansą do poszerzania wiedzy i umiejętności swoich uczniów. Przede wszystkim Liceum  zależy na bardzo dobrym  przygotowaniu licealistów do egzaminu maturalnego, który   pozwoli im kontynuować naukę  na wymarzonych  wojskowych i strażackich kierunkach studiów. Oprócz tego w ciągu trzech lat licealiści dzięki współpracy z jednostkami mundurowymi  będą rozwijać zainteresowania i pasje.  Edukacja wojskowa  i strażacka nauczy  ich podejmowania świadomych decyzji, rozbudzi poczucie solidarności
i odpowiedzialności za siebie i innych, za Ojczyznę.

Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach jeszcze raz dziękuje wszystkim Gościom za przybycie i towarzyszenie w tak ważnym momencie życia Szkoły.

Szkoła dziękuje również sponsorom, bez których nie odbyłaby się uroczystość ślubowania – Zakładom Mięsnym ”Rzeźnik” Tadeusza Paszkowskiego
z Jeżowa, Zakładowi Piekarniczemu E.P. Olszyńscy z Koluszek i firmie Presto Serwis Sławomira Jatczaka z Brzezin. Dowód przyjaźni z Liceum dała Parafia św. Franciszka z proboszczem Damianem Siwulą, użyczając szkole wnętrza Sali „Pokój i Dobro”. Serdecznie dziękujemy.

media-slubowanie-7