Porozumienie o współpracy z Komendą Powiatową PSP w Brzezinach


24 października 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach  pani dyrektor Maria Pisarska zawarła porozumienie z komendantem powiatowym PSP  w Brzezinach bryg. Dariuszem Guzkiem   dotyczące wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności z zakresu bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki przeciwpożarowej oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do młodzieży z LO, a w szczególności do klas o profilu mundurowym.