Odwiedziliśmy Cmentarz


Pani Dyrektor Maria Pisarska, nauczycielka języka angielskiego Pani Gracjana Jagiełło i uczniowie złożyli kwiaty i znicze na pomnikach zmarłych nauczycieli Liceum. Odwiedziliśmy również Grób Nieznanego Żołnierza.