ZJAZD ABSOLWENTÓW – 100 LECIE LO


Relacja z Jubileuszu 100-lecia

 

Powrót do aktualności

15 października Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach obchodziło jubileusz stulecia. Było to wiekopomne wydarzenie, szczególnie dla wielu pokoleń absolwentów, którzy uczestniczyli w tych uroczystościach, a z których najstarsi zdawali maturę jeszcze w 1949 r.

 

Uroczystości stulecia rozpoczęły się mszą w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu, którą współcelebrowali o. proboszcz Konstanty Ciaranek, ks. Włodzimierz Dudka – prefekt brzezińskiego liceum w latach 1996-2002, ks. proboszcz Mariusz Wojturski i ks. Piotr Górski. Odczytano jubileuszowy list od metropolity łódzkiego abp. Marka Jędraszewskiego, a o. proboszcz Konstanty Ciaranek w okolicznościowym kazaniu mówił, że nauczycielem nauczycieli jest Jezus Chrystus, który m.in. uczy, że dla jednej zagubionej owieczki zostawia się 99 pozostałych, podobnie jak wiele czasu i cierpliwości wymaga słabszy uczeń, by dać mu równe szanse rozwoju.

Po uroczystej mszy wszyscy uczestnicy jubileuszu przeszli korowodem przy dźwiękach połączonych orkiestr z OSP Brzeziny i Dzierżązna do sali konferencyjnej Urzędu Miasta, gdzie miały miejsce główne uroczystości jubileuszowe. Transmitowano je na żywo przez kanał miasta na portalu YouTube, gdzie nadal można je obejrzeć. Uroczystości otworzyło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego oraz akademickiego „Gaudeamus”. Gości, których na jubileusz przybyło bardzo wielu oraz dziesiątki absolwentów, witały dyrektor liceum Maria Pisarska oraz pełniąca tę funkcję w minionym roku szkolnym Iwona Świniarska.

„Stulecie istnienia Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach to powód do wielkiej dumy, okazja do prezentacji osiągnięć, a także wyjątkowa sposobność, aby wyrazić podziękowanie kolejnym dyrektorom, gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom szkoły za poświęcenie i trud włożony w wychowanie wielu pokoleń młodzieży” – mówiła dyrektor Maria Pisarska. Za owocne lata pracy podziękowano kwiatami i dyplomami uznania najpierw obecnym na uroczystości byłym dyrektorom brzezińskiego liceum – Henrykowi Cyniakowi, Edycie Bednarek i Ewie Kalińskiej. Podobny zaszczyt spotkał też byłych nauczycieli oraz pracowników obsługi, spośród których owacjami na stojąco wyróżniono wieloletnią sekretarz szkoły Annę Koch. Byli pracownicy oraz absolwenci wypowiadali się też w przygotowanym z okazji jubileuszu dokumencie filmowym.

Okolicznościowe życzenia w swoich listach przekazali żona prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda, wojewoda łódzki Zbigniew Rau oraz wicemarszałek województwa łódzkiego Artur Bagieński. Z zaproszonych gości jako pierwsza głos zabrała reprezentująca łódzkie kuratorium oświaty Anna Garmulewicz-Polińska, która odczytała list od łódzkiego kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego oraz życzyła wielu kolejnych wspaniałych lat. Starosta brzeziński Edmund Kotecki apelował do absolwentów o promocję brzezińskiego liceum, z którego ukończenia mogą być dumni, a burmistrz Brzezin Marcin Pluta wskazywał, że obecni na sali absolwenci są dowodem, że ta brzezińska szkoła średnia jest naprawdę „wielka”. Głos zabrali jeszcze wicestarosta brzeziński Roman Sasin, przedstawiciel Uniwersytetu Łódzkiego dr Mariusz Nyk, prezes zarządu powiatowego ZNP Beata Szczesek, dyrektor brzezińskiego gimnazjum Michał Gołąbek, wójt gminy Jeżów Anna Szeligowska, przewodnicząca Rady Gminy Dmosin Barbara Kosma, byli dyrektorzy LO Henryk Cyniak i Ewa Kalińska oraz kierownik brzezińskiej filii Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach Małgorzata Bartnicka.

Po oficjalnych wystąpieniach przyszedł czas na pełną wzruszeń część artystyczną, którą przygotowali uczniowie liceum pod kierunkiem Lucyny Staszewskiej, Małgorzaty Lewandowskiej oraz Joanny Adamskiej-Siemiątkowskiej. W jednym z utworów wystąpił również brzeziński tenor Janusz Nowański, który także ukończył Liceum im. J. Iwaszkiewicza.

Powrót do wspomnień sprzed lat stanowiła kolejna część obchodów, która miała miejsce w budynku Liceum, gdzie odsłonięto marmurową tablicę upamiętniającą jubileusz stulecia. W klasach prezentowano natomiast wystawę na temat historii szkoły, którą można było wcześniej oglądać w Muzeum Regionalnym w Brzezinach. Uzupełniono ją licznymi szkolnymi dokumentami, m.in. kronikami, gdzie wielu z obecnych próbowało odnaleźć zdjęcia ze swoich szkolnych czasów. Takimi historycznymi zdjęciami ozdobiono także klasy, które zmieniły się w swoiste sale kawiarniane, gdzie przy herbacie, kawie i słodkościach gromadziły się grupy absolwentów z różnych roczników. „Bardzo dobrze wspominam tę szkołę, a dziś miałem okazję spotkać się z moimi przyjaciółmi sprzed lat” – mówił sekretarz powiatu brzezińskiego i radny miejski Zbigniew Bączyński. „Dla nas to jest bardzo ważna uroczystość, bo tu spędziliśmy naszą młodość” – oceniała była wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Brzezińskiego Ewa Sobkiewicz. „Czasy liceum to były najpiękniejsze lata w moim życiu, chętnie bym do nich wrócił” – wskazywał dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Zbigniew Zieliński. „Ja też bez wahania wróciłbym do liceum, do tego konkretnego brzezińskiego liceum” – dodawał zastępca dyrektora Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Bartłomiej Lipski.

Rozmowy o wspólnej przeszłości i teraźniejszości byłych uczniów brzezińskiego liceum trwały przez wiele godzin. Szkoła ta przez minione dziesięciolecia wykształciła bowiem wiele znamienitych postaci, o których jeden z gości jubileuszu mówił, że są „solą ziemi brzezińskiej”, gdyż jej „Alma Mater”, czyli „Matką karmicielką” jest właśnie Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza. (źródło:BIS)