Współpraca LO Iwaszkiewicza i UŁ.


W ramach współpracy LO z Wydziałem Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego nasi uczniowie uczestniczyli w konferencji pt. „Rola Wydziału Socjologiczno – Ekonomicznego UŁ a potrzeby rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu brzezińskiego”. Konferencje w porozumieniu ze Starostwem zorganizował Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny na czele z dr. Mariuszem Nykiem – pracownikiem UŁ i jednocześnie nauczycielem ekonomii i podstaw przedsiębiorczości w naszym LO.
Spotkanie miało również służyć promocji klasy administracyjno – socjalnej, do której zapraszamy gimnazjalistów w przyszłym roku szkolnym.
Szczególnie dziękujemy Pani prof. dr hab. Jolancie Grotowskiej – Leder oraz Pani dr Małgorzacie Potocznej za czas poświęcony licealistom. Relacja z wspólnych rozmów zostanie przedstawiona w najnowszym numerze szkolnej gazety „BreLOk” oraz na stronie internetowej Liceum.