WOJSKOWE ZAINTERESOWANIE LICEALISTÓW


25.11.2016 r. licealiści Iwaszkiewicza odwiedzili 25 Brygadę Kawalerię Powietrzną w Glinniku. Szczególnie zainteresowanie wykazali trzecioklasiści. Niektórzy planują zdobywać wojskowe wykształcenie.