Stypendium dla Karoliny Pawliczak?


Uczennica kl. IIi A otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jest to nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce i zaangażowanie w życie Szkoły. Przypominamy, że Karolina pełniła funkcję przewodniczącej Szkoły w poprzednim roku szkolnym.
Na zdjęciu stypendystka w znamienitym gronie: (od lewej) Grzegorz Wierzchowski – kurator łódzki, prof. dr hab. Grzegorz Bąk – prorektor Politechniki Łódzkiej oraz Karol Młynarczyk – Wicewojewoda Łódzki.
Gratulujemy stypendystce!