Spotkanie z historią i sztuką po francusku!


W piątek 9 września uczniowie z „Iwaszkiewicza” spotkali się w Muzeum Regionalnym z francuską plastyczką żydowskiego pochodzenia Sylvie Kaptur-Gintz, która gości w Brzezinach nie po raz pierwszy. Artystka związana jest z naszym miastem poprzez swoją babkę Chumę Libfeld, którą określa się mianem ostatniej szwaczki Brzezin. To właśnie polskie korzenie skłoniły Sylvie do tworzenia dzieł – instalacji sztuki nowoczesnej związanych ściśle z krawiecką tradycją Brzezin. „To tutaj, do kraju moich przodków wracam tak chętnie i tu właśnie pragnę wystawiać swoje prace” – powiedziała podczas spotkania z licealistami artystka. Choć Sylvie prezentowała swoją twórczość w wielu znanych miejscach na świecie, twierdzi, że w naszym malutkim muzeum są one na właściwym miejscu.
Podczas spotkania artystka prezentowała swoje niezwykłe dzieło „Szwaczka”, będące częścią projektu „ Textus – niedostrzegalny wątek” z 2014 r., które obecnie stanowi element stałej wystawy „Wielokulturowe Miasto Krawców” w naszym muzeum. Artystka przekazała tę piękną suknię, będącą biografią jej babki Chumy, brzezińskiemu muzeum, a młodzieży opowiedziała o genezie jej powstania. Sylvie przedstawiła także swoje artystyczne credo, którego centrum jest człowiek i jego więzy z innymi ludźmi. Zwróciła uwagę na wartości takie jak: tolerancja, miłość, przyjaźń, poszanowanie drugiego człowieka, o których dzisiaj często zapominamy w codziennym pędzie życia. Zapowiedziała także kolejne wydarzenie artystyczne – międzynarodową wystawę pod hasłem: „W odpowiedzi na wojnę”, którą zobaczymy w naszym muzeum już w listopadzie. Będą to niezwykle nowoczesne dzieła 71 artystów z 16 krajów świata, z hełmem wojskowym jako motywem przewodnim.
Na zakończenie, Sylvie odpowiadając na pytanie, dlaczego została artystką, stwierdziła, że to sztuka wybrała ją, aby tą drogą mogła namawiać innych do czynienia dobra, poznawania drugiego człowieka, ukazywania grozy wojny i jej niszczącego wpływu na ludzi. Taka jest według niej powinność artysty.
Spotkanie zorganizowała pani Dorota Wochna – nauczyciel języka francuskiego we współpracy z panem Pawłem Zybałą – dyrektorem Muzeum Regionalnego w Brzezinach.

Merci Sylvie!